Klantscreening

Waarom vraagt Intersolve klantgegevens op?

De financiële producten op intersolve.eu zijn wettelijk gezien een betaalmiddel en worden uitgegeven door Intersolve Payments B.V., een financiële instelling die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank. Elke financiële instelling is wettelijk verplicht om haar klanten goed te kennen. Banken controleren bijvoorbeeld ook hun klanten als die een bankrekening openen of een hypotheek afsluiten.

 

De verkoper, acceptant of houder van een financieel product moet daarom door Intersolve geïdentificeerd worden.  In het geval van zakelijke klanten die deze producten verkopen of accepteren, dienen eigenaren, gevolmachtigden, vertegenwoordigers of begunstigden geïdentificeerd te worden.

 

Dit proces van identificeren en controleren is onderdeel van het KYC beleid. KYC staat voor Know Your Customer (weet wie je klant is). Dit proces is bij Intersolve ingericht conform de eisen uit de wet- en regelgeving rondom Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en Wft (Wet op financiëel toezicht).

 

Veelgestelde vragen

KYC bestaat uit een set van procedures die financiële instellingen, waaronder Intersolve, geacht wordt te implementeren om het misbruik van het financiële stelsel te voorkomen.

In de wet- en regelgeving ligt vast dat een financiële instelling haar eigen KYC procedure dient te implementeren, zelf de klantinformatie dient vast te  leggen en zelf te controleren. Hierdoor is het dus helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de KYC procedure die door jouw bank is uitgevoerd, anders hadden we dat zeker wel gedaan.

Wie zijn de eigenaren en andere belanghebbenden van de onderneming? Welke producten of diensten worden geleverd? Wat is het (verwachte) volume aan verkochte of geaccepteerde cadeaukaarten/betaalmiddelen? Behoort de bankrekening daadwerkelijk bij de onderneming?

We gaan uit van één tot vier  weken. Het verwerken hangt af van het type organisatie en de complexiteit van de bedrijfsstructuur. Veel informatie is geautomatiseerd, maar vanuit de regelgeving dient een medewerker van Intersolve uiteindelijk de registratie handmatig te bevestigen.  Een eenmanszaak zal veel sneller gescreend zijn dan een complexe organisatie met meerdere holdings.

Om het KYC proces zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben we ons platform gekoppeld aan de databases van KvK en Graydon. Uit die databases lezen wij de bestuurders, eigenaren en belanghebbenden in, zodat je die alleen hoeft te controleren op juistheid.

Een UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (uiteindelijk belanghebbende).  Dit zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. In Nederland is een UBO een persoon die meer dan 25% van het eigendomsbelang van een bedrijf in handen heeft en/of meer dan 25% van het stemrecht kan uitoefenen en/of op een andere manier feitelijk zeggenschap kan uitoefenen.

Wij zullen je herinneringen sturen om te voorkomen dat gegevens niet tijdig aangeleverd worden. Maar als we geen volledige gegevens ontvangen dan mogen we uiteindelijk onze dienst niet meer voorzetten.

Intersolve dient er zeker van te zijn dat elke belanghebbende daadwerkelijk bij de onderneming hoort. We vragen om het uploaden van een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort of Europese ID-kaart, van elke belanghebbende en controleren deze vervolgens.

Je kunt contact opnemen met de afdeling Customer Support van Intersolve via emailadres support@intersolve.nl voor vragen over deze KYC procedure.

Voor overige vragen kun je terecht bij de klantenservice van de kaartuitgever.

Nee, er zijn geen kosten aan verbonden voor jouw als uitgever of acceptant van de cadeaukaart.

Nee,  Intersolve blijft jouw gegevens, die je verstrekt hebt als onderdeel van de KYC procedure, zelf beheren met als enig doel om te voldoen aan de eisen in de Wft en Wwft. 

Tijdens de registratieprocedure van de identiteitsbewijzen zal je deze namen tegenkomen. Signicat en Onfido zijn specialisten in het beveiligd verwerken van identificatiegegevens. Intersolve maakt gebruik van hun diensten, net zoals veel andere financiële instellingen in Europa.