Wil je een klacht indienen?

Heb je een klacht over de dienstverlening of producten van Intersolve?
Contacteer ons via het klachtenformulier, e-mail of post en wij lossen het probleem zo spoedig mogelijk op.

Interne klachtenprocedure Intersolve

Intersolve doet er alles aan haar dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor die gevallen waarin er toch iets misgaat, heeft Intersolve voor consumenten een interne klachtenprocedure. De klachtenprocedure geldt voor klachten over de wijze waarop Intersolve elektronisch geld uitgeeft en het gebruiken van elektronisch geld bij het doen van aankopen.

Hoe dien je een klacht in?

Klachten kun je indienen bij de directie van Intersolve. Naast de omschrijving van je klacht dien je je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Daarnaast dien je het merk van het elektronisch geld waarover de klacht gaat te vermelden en indien van toepassing het betreffende kaartnummer en de datum van de transactie waarop de klacht betrekking heeft.

Online indienen:

Klachtenformulier: Klantenservice
Via e-mail: klachten@intersolve.nl

Per post:
Intersolve Payments B.V.
o.v.v. klachten
t.a.v. de Directie
Postbus 66
3930 EB  Woudenberg

Binnen 5 werkdagen

Ons doel is om je klacht binnen vijf werkdagen af te handelen en we zullen je berichten wanneer die termijn langer wordt. In sommige situaties zullen we extra onderzoek moeten doen en meer tijd nodig hebben. In dat geval geven we uiterlijk 20 werkdagen na je klacht uitsluitsel.

Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je terecht bij Het Financiële Klachteninstituut KIFID. Dat kan zodra Intersolve je heeft geïnformeerd over haar definitieve standpunt over de klacht. Op de website van het Kifid vind je een klachtenformulier en nadere aanwijzingen. Uiteraard staat het je ook vrij om de zaak voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter.